Anmälan av skada

I menyn nedan finns blanketter för Skadeanmälan. Skadan räknas som anmäld så snart blanketten har tagits emot av försäkringsgivaren. Om informationen behöver kompletteras så blir ni kontaktade av ansvarig skadereglerare.

Vid klagomål

Klagomål skall framföras till klagomålsansvarig (Compliance Manager). Klagomålet skall innehålla grund för klagomålet och kontaktuppgifter till klagande. Kontakta Peter Ringbom via klagomal@brim.se

Information om Distans- och hemförsäljningslagen som finns att läsa här