Brim är en del av Gallagher som är den internationella mäklardivisionen på Arthur J. Gallagher & Co (NYSE: AJG). Gallagher är ett globalt försäkringsmäkleri som erbjuder försäkringar, återförsäkringar och riskmanagement till företag, institutioner och myndigheter. Gallagher är ett Fortune 500-företag.

Brim erbjuder direkt- och återförsäkring för bygg och fastighetssektorn, exportindustrin samt bank och finanssektorn. Brim placerar affärer på den svenska såväl som på den internationella försäkrings- och återförsäkringsmarknaden. Brim är en registrerad försäkringsförmedlare som lyder under Finansinspektionens tillsyn. Verksamheten är reglerad i lag.

Verksamheten omfattar: