Brim är specialister inom byggförsäkring och erbjuder ett komplett utbud av försäkrings- och garantiprodukter på den Nordiska marknaden.

Brim är en registrerad försäkringsförmedlare som lyder under Finansinspektionens tillsyn. Verksamheten är reglerad i lag.

Brim är ett företag inom Gallagher som är den internationella mäklardivisionen hos Arthur J. Gallagher & Co (NYSE: AJG). Gallagher är ett globalt försäkringsmäkleri som erbjuder försäkringar, återförsäkringar och risk management till företag, institutioner och myndigheter. Gallagher är ett Fortune 500-företag.