Kredit och politisk risk

Brim är en ledande försäkrings- och återförsäkringsmäklare inom kredit- och politisk risk. Brim täcker hela spektrumet av kunder – från företag och ECAs (Export Credit Agencies) till banker, alternativa långivare och investerare.

Brim hjälper sina kunder med allt ifrån enskilda land- och motpartsexponeringar, till portföljlösningar och garantifaciliteter, och är aktiva inom alla former av strukturerad finansiering.

Brims produkter förbättrar kreditvärdigheten på både finansierade och ofinansierade exponeringar, vilket i sin tur kan möjliggöra extern finansiering för leverantörskrediter. Produkterna förbättrar även bankers tillgängliga limiter på motparter, länder eller sektorer, samt möjliggör kapitallättnad och därigenom ett effektivare utnyttjande av balansräkningen.

Mäklarteamet som arbetar på Brim är marknadens mest kompetenta med stor erfarenhet av riskavtäckning tillsammans med finansiering samt investeringar. Mäklarnas erfarenhet sträcker sig från underwriting av lån, garantier, återförsäkring inklusive portföljmodellering & prissättning, arrangering av krediter samt dokumentation baserat på nordisk samt engelsk lag.

Välkommen att kontakta mäklarna i Stockholm, Oslo och Dubai

Nedan finns mer information om Brims lösningar inom Kredit och politisk risk:

To visit Brim Credit and Political Risk international web page