Brim

Brim har lång erfarenhet av försäkring för både registreringspliktiga och icke registreringspliktiga fordon. Försäkringen Brim erbjuder tecknas i ett så kallat storkundsavtal med samlingsbevis. Registreringspliktiga fordon blir försäkrade per automatik enligt en förbestämd försäkringsplan och premien för köpta respektive sålda fordon regleras en gång per år.

Fordon som inte är registreringspliktiga, exempelvis grävmaskiner och andra entreprenadmaskiner, kan enligt Trafikskadelagen behöva trafikförsäkring även om de inte kör på allmän väg. Kontakta oss för att stämma av om just ditt fordon behöver trafikförsäkring. 

Motorfordonsförsäkring från Brim

I en motorfordonsförsäkring från Brim kan följande försäkringsmoment tecknas:

  • Trafikförsäkring – En försäkring som ersätter motpartens och tredje mans person- och sakskador. Även förarens samt passagerares personskador i det vållande fordonet ersätts.
  • Delkaskoförsäkring – En försäkring som ersätter brand-, stöld- och, glasruteskador på det egna fordonet.
  • Vagnskadeförsäkring – En försäkring som ersätter skador på fordonet genom yttre plötslig och oförutsedd skadehändelse.
  • Hyrbilsförsäkring respektive avbrottsförsäkring – En försäkring som ersätter hyra av bil alternativt lämnar avbrottsersättning för tunga lastbilar och entreprenadmaskiner.

Utöver försäkring för själva fordonet hjälper vi dig även att teckna försäkring för verktyg i servicebil, ett komplement till företags- och fordonsförsäkringen. 

Brim löser din försäkringssituation

Kontakta oss på Brim om du vill teckna en försäkring eller om du vill ha mer information. Vi är specialiserade på försäkringar inom byggsektorn och har flera specifika försäkringsprogram för företag inom byggbranschen. Vi har bred kunskap om företags olika försäkringsbehov och hos oss pratar du alltid med en specialiserad försäkringsmäklare. Vårt mål är att ge dig som försäkringstagare tydliga och behovsanpassade försäkringslösningar.

E-post: motor@brim.se

Tillbaka till Försäkringar

Kontakter
Direktkontakt

Ring oss: 08-441 89 70
eller skicka ett mail till: info@brim.se

Blanketter