Brim

Försäkring med storkundsavtal

Brim erbjuder motorfordonsförsäkring som tecknas i ett så kallat storkundsavtal med samlingsbevis. Registreringspliktiga fordon blir försäkrade per automatik enligt en förbestämd försäkringsplan och premien för tillkommande respektive utgående fordon regleras i samband med att försäkringen förnyas, en gång per år. Följande försäkringsmoment går att teckna:

 • Trafikförsäkring
  Ersätter motpartens och tredje mans person- och sakskador. Även förarens samt passagerares personskador i det vållande fordonet ersätts.
 • Delkaskoförsäkring
  Ersätter brand, stöld, glasruteskador på det egna fordonet.
 • Vagnskadeförsäkring
  Ersätter skador på fordonet genom yttre plötslig och oförutsedd skadehändelse.
 • Hyrbilsförsäkring respektive avbrottsförsäkring
  Ersätter hyra av bil alternativt lämnar avbrottsersättning för tunga lastbilar och entreprenadmaskiner.

Fordon som inte är registreringspliktiga, exempelvis grävmaskiner och andra entreprenadmaskiner, kan enligt Trafikskadelagen behöva trafikförsäkring.

Kontakter
Direktkontakt

Ring oss: 08-441 89 70
eller skicka ett mail till: info@brim.se

Blanketter