Brim

Försäkring med storkundsavtal

Brim erbjuder motorfordonsförsäkring som tecknas i ett så kallat storkundsavtal med samlingsbevis. Registreringspliktiga fordon blir försäkrade per automatik enligt en förbestämd försäkringsplan och premien för tillkommande respektive utgående fordon regleras i samband med att försäkringen förnyas, en gång per år. Följande försäkringsmoment går att teckna:

 • Trafikförsäkring
  Ersätter motpartens och tredje mans person- och sakskador. Även förarens samt passagerares personskador i det vållande fordonet ersätts.
 • Delkaskoförsäkring
  Ersätter brand, stöld, glasruteskador på det egna fordonet.
 • Vagnskadeförsäkring
  Ersätter skador på fordonet genom yttre plötslig och oförutsedd skadehändelse.
 • Hyrbilsförsäkring respektive avbrottsförsäkring
  Ersätter hyra av bil alternativt lämnar avbrottsersättning för tunga lastbilar och entreprenadmaskiner.

Fordon som inte är registreringspliktiga, exempelvis grävmaskiner och andra entreprenadmaskiner, kan enligt Trafikskadelagen behöva trafikförsäkring.

E-post: motor@brim.se

Tillbaka till Försäkringar

Kontakter
Direktkontakt

Ring oss: 08-441 89 70
eller skicka ett mail till: info@brim.se

Blanketter