Brim

Mobilkranförsäkringar

Mobilkran- och företagsförsäkring

Brim har tillsammans med Svenska Mobilkranföreningen tagit fram en specialanpassad mobilkran- och företagsförsäkring. Försäkringen ger ett heltäckande skydd för både företagets mobilkranar och för verksamheten.

Läs mer

Tilläggsförsäkring färja eller pråm

Ska en mobilkran transporteras med eller arbeta från färja eller pråm kan försäkringsskyddet behöva utökas. Vänligen fyll i blanketten Offertförfrågan – Tilläggsförsäkring mobilkran med fälja eller pråm och skicka in den till Brim.

Läs mer

Utökad lyftansvar

Lyftansvarsförsäkring ingår i grundskyddet i företagsförsäkringen. För utökad lyftansvarsförsäkring, fyll i blanketten Offertförfrågan – Tilläggsförsäkring i samband med lyft. Skicka in den till Brim om försäkringsbeloppet tillfälligt behöver höjas.

Läs mer
Direktkontakt

Ring oss: 08-441 89 70
eller skicka ett mail till: info@brim.se