Brim

Säkerhet i samband med upplåtelse

Brim tillhandahåller insatsgaranti som säkerhet för de insatser och upplåtelseavgifter som en bostadrättsföreningen tar in i samband med upplåtelse. Insatsgarantin tecknas vanligtvis av den aktör som driver projektet som producent men med föreningen som försäkringstagare.

Omfattning En insatsgaranti ersätter bostadsrättshavare i de fall de har rätt att få tillbaka sina insatser och eventuella upplåtelseavgifter och föreningen inte kan återbetala dessa.

Giltighetstid 
Försäkringen gäller från att den tecknas tills att den återkallas från Bolagsverket. En bostadsrättshavare kan göra anspråk på försäkringen från det att föreningens slutliga anskaffningskostnad fastställs på en föreningsstämma och ett år framåt.

Premie 
Premien baseras på sökande parts ekonomiska status i förhållande till det totala försäkringsbeloppet.

Återställande av försäkringen
Bostadsrättsföreningen återställer insatsgarantiförsäkringen genom att ansöka om detta i ett brev till Bolagsverket.

Gör så här:

  • Skicka en kopia på föreningsstämmans protokoll.
  •  Bifoga en redovisning av den slutliga kostnaden.
  • Skriv en försäkran om att ingen har väckt talan om ersättning för bostadsrätten inom ett år från det att föreningsstämman redovisat den slutliga kostnaden. Om någon har väckt talan ska försäkran berätta om att målet är slutligt avgjort och att föreningen har fullgjort sin betalningsskyldighet.
  • Se till att samtliga ledamöter i föreningens styrelse skriver under försäkran.

Information om ny försäkringsgivare från 1 juli 2019, läs mer här

Tillbaka till Försäkringar

Kontakter
Direktkontakt

Ring oss: 08-441 89 70
eller skicka ett mail till: info@brim.se

Blanketter