Brim

Säkerhet och skydd

Förskottsgarantiförsäkring
Förskottsgarantin är en säkerhet till skydd för de som betalat förskott på insatser. I samband med ett så kallat förhandsavtal kan en förhandstecknare av bostadsrätt ibland lägga till en sådan ”handpenning” till föreningen. Förskottsgarantin tecknas av byggentreprenören för föreningens räkning i samband med om- eller nybyggnad av bostadsrättshus.

Omfattning
Förskottsgarantiförsäkringen ombesörjd av Brim garanterar att bostadsrättsföreningen har fullgjort sin skyldighet att återbetala förskott enligt kap 5 § 5 i bostadsrättslagen.

Giltighetstid
Försäkringen gäller tills bostadsrättsföreningen har upplåtit lägenheter med bostadsrätt till de som har tecknat förhandsavtal (eller till någon som avses i kap 5 § 6 bostadsrättslagen) för lägenheter där föreningen tidigare har tagit ut förskott eller tills föreningen har återbetalat förskotten.

Premie
Premien gäller under försäkringens hela giltighetstid.

Återställande av försäkringen
Bostadsrättsföreningen återställer förskottsgarantiförsäkringen genom att ansöka om detta i ett brev till Bolagsverket.

Gör så här:

  • Skriv en försäkran till den som tecknat förhandsavtal (eller till någon som avses i kap 5 § 6 i bostadsrättslagen), om att de lägenheter som föreningen tagit ut förskott för är upplåtna med bostadsrätt
  • Tala om vilka förskott som föreningen har återbetalat.
  • Se till att samtliga ledamöter i föreningens styrelse skriver under försäkran.

Information om ny försäkringsgivare från 1 juli 2019, läs mer här

Tillbaka till Försäkringar

Kontakter
Direktkontakt

Ring oss: 08-441 89 70
eller skicka ett mail till: info@brim.se

Blanketter