Brim

En försäkring för ökad säkerhet och skydd

Genom ett så kallat förhandsavtal kan en förhandstecknare av en bostadsrätt lägga ett förskott på insatser och eventuella upplåtelseavgifter, till bostadsrättsföreningen. För att få tillstånd från Bolagsverket att ta emot förskott ska föreningen ställa en betryggande säkerhet, som garanterar återbetalning av beloppet om det skulle bli aktuellt. En förskottsgarantiförsäkring är ett alternativ för en sådan säkerhet och tecknas av producenten och säkerställer att föreningen har en skyldighet att återbetala alla förskott enligt bostadsrättslagen. Om en bostadsrättsförening inte skulle kunna betala tillbaka sina förskott träder förskottsgarantiförsäkring in och skyddar köparen. 

Förskottsgarantiförsäkring från Brim

Brim erbjuder en förskottsgarantiförsäkring som krävs av Bolagsverket för att få tillstånd att ta emot förskott på insatser. Förskottsgarantin är en säkerhet som avser att skydda de köpare som betalat förskott på bostadsinsatsen. Förskottsgarantin tecknas av producenten för föreningens räkning i samband med en ombyggnad eller nybyggnation av ett bostadsrättsförening.

Omfattning

En förskottsgarantiförsäkring från Brim garanterar att bostadsrättsföreningen har fullgjort sin skyldighet att återbetala förskott enligt kap 5 § 5 i bostadsrättslagen. 

Giltighetstid

Försäkringen gäller tills bostadsrättsföreningen har upplåtit lägenheter med bostadsrätt till dem som har tecknat förhandsavtal (eller till någon som avses i kap 5 § 6 i bostadsrättslagen) för lägenheter där föreningen tidigare har tagit ut förskott eller tills föreningen har återbetalat förskotten. 

Premie

Premien gäller under försäkringens hela giltighetstid och betalas i förskott. 

Återställande av försäkringen
Bostadsrättsföreningen återställer förskottsgarantiförsäkringen genom att ansöka om detta i ett brev till Bolagsverket. Gör så här:

  • Skriv en försäkran till den som tecknat förhandsavtal (eller till någon som avses i kap 5 § 6 i bostadsrättslagen), om att de lägenheter som föreningen tagit ut förskott för är upplåtna med bostadsrätt.
  • Tala om vilka förskott som föreningen har återbetalat.
  • Se till att samtliga ledamöter i föreningens styrelse skriver under försäkran.

Teckna en förskottsgaranti hos Brim

Välkommen att kontakta en försäkringsmäklare på Brim när du ska teckna en förskottsgarantiförsäkring. Brim är specialiserade inom direkt- och återförsäkring för byggbranschen och fastighetssektorn. Vi kan även exportindustrin samt bank- och finanssektorn. Vår ambition är att vara en stabil partner som erbjuder anpassade försäkringar till företag, institutioner och myndigheter. Vi har lång erfarenhet, bred kunskap, smidig hantering av ärenden och ett effektiv arbetssätt. Tveka inte att kontakta oss på Brim om du har några frågor.

Tillbaka till Försäkringar

Kontakter
Direktkontakt

Ring oss: 08-441 89 70
eller skicka ett mail till: info@brim.se

Blanketter