Brim

Bygg- och specialföretag

Brim har tagit fram en specialanpassad entreprenad- och företagsförsäkring för bygg och specialföretag. Försäkringen har en bredare omfattning och högre försäkringsbelopp än försäkringsbolagens standardprodukter och ger därför ett heltäckande skydd för företaget och dess verksamhet. Försäkringsvillkoren uppdateras löpande i takt med att lagar och branschavtal förändras.

Brim sköter all administration av försäkringen förutom skadehantering som hanteras av försäkringsgivaren. Brim biträder även elföretagen i samband med inträffade försäkringsskador.

Tillbaka till startsida Företagsförsäkringar

Kontakter
Direktkontakt

Ring oss: 08-441 89 70
eller skicka ett mail till: info@brim.se

Blanketter