Ett heltäckande skydd med entreprenadförsäkringar från Brim

Under utförandet av en entreprenad finns alltid en risk för att något händer som kan orsaka en skada på eller utanför entreprenaden. Vi på Brim har tagit fram specialanpassade entreprenadförsäkringar som du kan känna dig trygg med. Vi har bred kunskap och lång erfarenhet av att försäkra byggbranschen och är vana vid att granska kontrakt, försäkringskrav och försäkringsvillkor. Våra försäkringar uppdateras i takt med att lagar och branschavtal förändras. Vi samarbetar även med Byggföretagen, som är byggsektorns bransch- och arbetsgivarorganisation. 

Bygg-, anläggnings- och specialföretag, VVS-företag och elinstallatörer

Brim försäkrar företag inom byggsektorn och har utformat entreprenadförsäkringar för bygg- och specialföretag, VVS- och elinstallatörer. De här försäkringarna har en bredare omfattning och högre försäkringsbelopp än försäkringsbolagens standardprodukter och ger därför ett heltäckande skydd för ditt företag och dess verksamhet. Läs mer om fördelarna med försäkringarna nedan. På sidorna kan du ladda ner blanketter för respektive försäkring. 

Entreprenadförsäkringar inom byggsektorn

Entreprenadförsäkring Bygg-, anläggnings- och specialföretag

Tillsammans med Byggföretagen, bransch- och arbetsgivarorganisation för byggsektorn, har vi tagit fram en specialanpassad entreprenadförsäkring för bygg-, anläggnings- och specialföretag.

Läs mer

Entreprenadförsäkring El

Brim har tagit fram en specialanpassad entreprenad- och företagsförsäkring för elföretag. Försäkringen har en bredare omfattning och högre försäkringsbelopp än försäkringsbolagens standardprodukter.

Läs mer

Entreprenadförsäkring vvs

Brim har tagit fram en specialanpassad entreprenad- och företagsförsäkring för VVS-företag. Försäkringen har en bredare omfattning och högre försäkringsbelopp än försäkringsbolagens standardprodukter.

Läs mer
Direktkontakt

Ring oss: 08-441 89 70
eller skicka ett mail till: info@brim.se