Brim

VVS

Brim har tagit fram en specialanpassad entreprenadförsäkring för VVS-företag. Försäkringen har en bredare omfattning och högre försäkringsbelopp än försäkringsbolagens standardprodukter och ger därför ett heltäckande skydd för företaget och dess verksamhet. Försäkringsvillkoren uppdateras löpande i takt med att lagar och branschavtal förändras.

Brim sköter all administration av försäkringen förutom skadehantering som hanteras av försäkringsgivaren. Brim biträder även elföretagen i samband med inträffade försäkringsskador.

Tillbaka till startsida Entreprenadförsäkring

Kontakter
Direktkontakt

Ring oss: 08-441 89 70
eller skicka ett mail till: info@brim.se

Blanketter