Brim

Entreprenadförsäkring för elföretag

Som elinstallatör är det viktigt att ha en bra entreprenadförsäkring. Brims företagsförsäkring är utformad för att möta behoven hos elinstallatörer. Försäkringen uppfyller branschens krav villkoren är uppdaterade enligt de lagar och avtal som gäller.Vi hjälper dig när något oförutsett händer!

Branschanpassad försäkring

Brim har tagit fram en specialanpassad entreprenadförsäkring för elföretag. Försäkringen har en bredare omfattning och högre försäkringsbelopp än försäkringsbolagens standardprodukter och ger därför ett heltäckande skydd för företaget och dess verksamhet. Försäkringsvillkoren uppdateras löpande i takt med att lagar och branschavtal förändras. Brim sköter all administration av försäkringen förutom skadehantering som hanteras av försäkringsgivaren. Brim biträder även elföretagen i samband med inträffade försäkringsskador.

Teckna en entreprenadförsäkring hos Brim

En entreprenadförsäkring från Brim ger ditt elföretag ett bra grundskydd. Vi har erfarenhet och kunskap av hela entreprenadkedjan och utformar försäkringen efter branschens regler och avtal. Tecknar du flera försäkringar hos oss har du alltid kontakt med samma försäkringsmäklare. Detta ger en god överblick av försäkringarna och en effektiv kostnadsöverblick. Dina försäkringsbehov ändrar sig ofta över tid och då är det viktigt att dina försäkringar också ses över. Vi erbjuder flexibla försäkringslösningar och rådgivning. Vill du veta mer om entreprenadförsäkring för elföretag är du välkommen att kontakta oss redan idag.

Tillbaka till startsida Entreprenadförsäkring

Kontakter
Direktkontakt

Ring oss: 08-441 89 70
eller skicka ett mail till: info@brim.se

Blanketter