Brim

Entreprenadförsäkring för bygg-, anläggnings- och specialföretag

Med en bra företagsförsäkring som uppfyller branschens krav får du snabbt och enkelt hjälp när något oförutsett händer. Brims entreprenadförsäkring är en specialanpassad företagsförsäkring för bygg-, anläggnings- och specialföretag. Brim har i mer än 20 år samarbetat med Byggföretagen, byggsektorns bransch- och arbetsgivarorganisation, för att kunna erbjuda försäkringar som är branschanpassade och som uppdateras i takt med att lagar, avtal och branschen förändras.

Anpassat skydd för branschen

Brim har tagit fram en specialanpassad entreprenadförsäkring för bygg-, anläggnings- och specialföretag. Försäkringen har en bredare omfattning och högre försäkringsbelopp än försäkringsbolagens standardprodukter och ger därför ett heltäckande skydd för företaget och dess verksamhet. Försäkringsvillkoren uppdateras löpande i takt med att lagar och branschavtal förändras. Brim sköter all administration av försäkringen förutom skadehantering som hanteras av försäkringsgivaren. Brim biträder även företagen i samband med inträffade försäkringsskador.

Teckna en entreprenadförsäkring hos Brim

Det ska vara enkelt, smidigt och tryggt att teckna försäkringar via Brim! När du tecknar försäkringar via oss får du en kontaktperson som hanterar alla dina försäkringar och som finns tillgänglig för avtalsgranskning, kontroll av försäkringsskydd och stöd i skadehantering.hos oss. Vi som arbetar på Brim har lång erfarenhet och stor kunskap om entreprenadförsäkringar för bygg-, anläggnings- och specialföretag. Du är alltid välkommen att kontakta oss för rådgivning i försäkringsfrågor eller när du vill teckna en försäkring.

Tillbaka till startsida Entreprenadförsäkring

Kontakter
Direktkontakt

Ring oss: 08-441 89 70
eller skicka ett mail till: info@brim.se

Blanketter