Brim

En modern byggfelsförsäkring

Brim erbjuder byggfelsförsäkring för flerbostadshus, större småhusprojekt och kommersiella fastigheter. Försäkringen innehåller två väsentliga utökningar nämligen slopat undantag för utvecklingsfel samt ersättning för hyresförluster. Det ger försäkringstagaren ett tioårigt försäkringsskydd mot byggfel.

Försäkringen skyddar mot två betydande risker – utvecklingsfel och hyresförluster.

Utvecklingsfel 
En av bristerna i den gamla byggfelsförsäkringen var att så kallade utvecklingsfel undantogs redan i lagtexten, vilket resulterade i att en mängd olika skador inte omfattades av försäkringen. När Brim tog fram det nya villkoret ansågs det vara av yttersta vikt att inkludera även dessa utvecklingsfel för att ge försäkringstagarna ett heltäckande skydd för att inte lämna egendomen är oförsäkrad.

Hyresförluster 
Ytterligare en av de större posterna som Brim uppmärksammat var avsaknaden av ett avbrottsskydd som täcker exempelvis hyresförluster. En större byggfelsskada leder ofta till hyresförluster. Tidigare har den förlusten inte inkluderats i ersättningen. Försäkringstagaren behöver ett heltäckande försäkringsskydd som Brims utökade byggfelsförsäkringen ger.

En tryggare byggförsäkring
Brims samarbetar med den amerikanska försäkringsgivaren AmTrust som har kreditrating A (Excellent) hos kreditrating institutet A.M. Best. Därmed kan banker och övriga finansiärer känna en trygghet i att försäkringen har en bred omfattning samtidigt som den ställts ut av en stor och finansiellt stabil försäkringsgivare.

Brim försäkrar inte småhusentreprenader.

Tillbaka till Försäkringar

Kontakter
Direktkontakt

Ring oss: 08-441 89 70
eller skicka ett mail till: info@brim.se

Blanketter