Brim

En modern byggfelsförsäkring från Brim

En byggfelsförsäkring ger dig ett försäkringsskydd som täcker kostnader för fel och brister i byggnadsarbetet. Det kan vara eventuella skador i konstruktionen, i materialet och i själva utförandet. Brim erbjuder byggfelsförsäkring för flerbostadshus, större småhusprojekt och kommersiella fastigheter. Brim försäkrar inte småhusentreprenader. En byggförsäkring ger ett skydd i tio år och följer med huset och tas över av den nya ägaren vid en eventuell försäljning. Med Brims byggfelsförsäkring får du alltså ett tioårigt försäkringsskydd mot fel i byggnadsarbetet.

Brims nya byggfelsförsäkring innehåller två viktiga utökningar som ger dig ett bättre försäkringsskydd, nämligen slopat undantag för utvecklingsfel samt ersättning för hyresförluster. 

Utvecklingsfel 

I den gamla byggfelsförsäkringen undantogs så kallade utvecklingsfel redan i lagtexten. Detta betydde i praktiken att en mängd olika skador inte omfattades av försäkringen. Ett utvecklingsfel kan till exempel vara en skada eller ett fel som vid byggnationen ansågs fackmannamässigt utförd men som senare bedömts vara bristfällig. 

När Brim tog fram nya villkor var det viktigt att även inkludera utvecklingsfel för att ge försäkringstagaren ett heltäckande skydd och inte lämna egendomen oförsäkrad.

Hyresförluster 

I Brims nya byggfelsförsäkring finns även ett försäkringsskydd som täcker hyresförluster. Avsaknaden av ett avbrottsskydd som täcker exempelvis hyresförluster vid en större byggfelsskada leder ofta till hyresförluster och denna förlust var tidigare inte inkluderad i ersättningen.

Försäkringstagaren behöver ett heltäckande försäkringsskydd och detta ger Brims utökade byggfelsförsäkring. Kontakta oss gärna för mer information eller för en offertförfrågan.

Brim försäkrar inte småhusentreprenader.

Tillbaka till Försäkringar

Kontakter
Direktkontakt

Ring oss: 08-441 89 70
eller skicka ett mail till: info@brim.se

Blanketter