Brim

Fördelaktiga försäkringar

Som Nordens enda försäkringsmäkleri har Brim specialinriktning på försäkringar inom Byggsektorn. Brim har utvecklat specifika försäkringsprogram som är anpassade för att täcka försäkringsbehoven inom byggsektorn i Sverige, Norge och Finland.

Läs mer om de olika försäkringarna nedan. På sidorna kan du smidigt ladda ner blanketter för respektive försäkring.

Har du specifika frågor så kontakta oss för personlig rådgivning här

Direktkontakt

Ring oss: 08-441 89 70
eller skicka ett mail till: info@brim.se