Friends Arena i Solna

Uppförande av nya nationalarenan i Solna samt tillhörande infrastruktur.

Uppdragsgivare: Arenabolaget i Solna KB

Projekttid: 2009-04-21 till 2012-08-30

Kontraktsumma: 3 400 MSEK
Entreprenör/Leverantör: PEAB 
För att hantera och ge skydd mot de risker som följer med komplexa byggprojekt måste hela nyproduktionen omfattas av rätt försäkringslösningar. Bristande försäkring eller att inte teckna rätt försäkring kan medföra riktigt stora extra kostnader.