En värdefull partner i anbudsförfarande

Inför nya byggprojekt är det problematiskt för entreprenörer att bedöma försäkrings- och ansvarskrav i de administrativa föreskrifterna. Med sin specialistkompetens säkerställer Brim korrekt försäkringsskydd för entreprenören.

I samband med anbudsförfarande kan frågor uppkomma avseende försäkring och dess omfattning. Brims försäkringsmäklare, som är specialiserade på byggindustrin, underlättar anbudsförfarandet för deras uppdragsgivare. Uppdraget som rådgivare omfattar bland annat att granska och tolka  de administrativa föreskrifterna, för att säkerställa entreprenörens entreprenadförsäkring har korrekt omfattning för varje enskilt byggprojekt.

– Vi har samarbetat med Brim i flera år och de är en värdefull partner för oss, som vi rådfrågar i anbudsförfaranden. Det ger oss en större trygghet när vi går in i nya projekt, säger Jerry Sjögren från Rekab Entreprenad AB.

Jerry Sjögren är en av grundarna och vd för byggbolaget Rekab, en av de största aktörerna utefter Norrlandskusten. Rekab riktar sig i första hand mot den offentliga sektorn och har nyligen färdigställt Umeås nya badhus, Navet. För de här typerna av byggprojekt har Brim speciellt utvecklat fullgörandeförsäkring som utgör säkerhet i enlighet med standardavtalen. Rekab producerar även bostäder i egen regi och har exempelvis uppfört de nya bostäderna på Västra Stranden i Umeå.

Branschorganisationen Sveriges Byggindustrier rekommenderar sina medlemmar att teckna fullgörandeförsäkring hos Brim eftersom försäkringsgarantier ger ett bättre skydd än traditionella bankgarantier.

Rådgivning från Brim ökar lönsamheten för entreprenören genom kostnadseffektiv riskhantering i enskilda byggprojekt. Försäkringsmäklaren Daniel Nyholm förklarar varför.

– För att ha möjlighet att påverka de administrativa föreskrifterna råder vi vår uppdragsgivare att involvera oss tidigt i anbudsförfarandet. Vi hjälper entreprenörerna att granska försäkrings- och ansvarskraven i de administrativa föreskrifterna för att säkerställa att de har korrekt försäkringsskydd, säger Daniel Nyholm som är försäkringsmäklare på Brim. Vi upplyser vår uppdragsgivare innan anbudsgivning om de utökade kraven, dess innebörd och konsekvenser. Det kan vara konsekvenser som ansvarskrav som inte är försäkringsbara och extra kostnader för premietillägg. Det är kostnader som annars skulle påverka lönsamheten i projekten.

Rekab kontaktar Brim tidigt i anbudsförfaranden för att säkerställa korrekt försäkringsomfattning och ansvarskrav för projekten.

– När uppdragsgivare ber oss granska de administrativa föreskrifterna inför ett anbud uppmärksammar vi med vår erfarenhet och specialistkompetens, om något är otydligt eller motstridigt. För att säkerställa beställarens syfte med kraven kan vi i samråd med vår uppdragsgivare kontakta beställaren som representant för entreprenören, säger Daniel Nyholm.

Beställare inom både den offentliga och privata sektorn värdesätter och ser det som en fördel att Brim granskar och tolkar de administrativa föreskrifterna eftersom Brims rådgivning till entreprenören ökar tryggheten i byggprojekten.

– Det blir en tryggare affär för alla med rätt försäkring, säger Jerry Sjögren. Vi vinner dessutom tid på att Brim har en smidig hantering av ärenden som gör våra anbudsprocesser effektivare.

Jerry Sjögren har tillsammans med de övriga ägarna i Rekab Entreprenad många års erfarenhet av byggprojekt. Rekab Entreprenad har sina rötter i Rekab Bygg AB som grundades 1994 av Roger Eriksson. Bolaget såldes till Lemminkäinen 2012 och Jerry Sjögren och Roger Eriksson startade då nya verksamheten Rekab Entreprenad.

– Rekabs framgångar bygger mycket på att vi har en snabb och effektiv organisation i kombination med nära samarbete med beställare, underentreprenörer och samarbetspartners såsom Brim, avslutar Jerry Sjögren.

Mer om Fullgörandeförsäkring

Fullgörandeförsäkring som säkerhet ger beställaren ett bättre skydd än traditionella bankgarantier. Det innebär bland annat att fullgörandeförsäkring omgående kan tas i anspråk vid väsentligt kontraktsbrott oberoende av entreprenörens ekonomiska ställning. Genom effektiv administration och skadehantering är handläggningstiden kortare och kostnaden lägre än för traditionella bankgarantier.