Brim

Nyproduktion

Brim har en hög kompetens och lång erfarenhet vad gäller försäkringar i samband med nyproduktion. För att hantera och ge skydd mot de risker som följer med komplexa byggprojekt måste hela nyproduktionen omfattas av rätt försäkringar. Bristande försäkring eller att inte teckna försäkring alls kan medföra höga extrakostnader.

Brim har utvecklat och uppdaterat försäkringsvillkor i takt med att lagar och branschavtal förändrats. Hos Brim kan samtliga försäkringar och garantier som berör nyproduktion tecknas och resultatet är en snabb samordning och tillförlitlig kostnadsöverblick.

Läs mer om utbudet inom Nyproduktion nedan. Vänligen kontakta ansvarig mäklare för mer information.

Tillbaka till utbudet hos Byggsektorn

Försäkringar nyproduktion

Fullgörandeförsäkring

Försäkring som säkerhet ger beställaren ett bättre skydd än traditionella bankgarantier. Detta innebär bland annat att försäkringen omgående kan tas i anspråk vid väsentligt kontraktsbrott oberoende av entreprenörens ekonomiska ställning.

Läs mer

Insatsgaranti

Brim tillhandahåller insatsgaranti som säkerhet för de insatser och upplåtelseavgifter som en bostadrättsföreningen tar in i samband med upplåtelse. Insatsgarantin tecknas vanligtvis av den aktör som driver projektet som producent men med föreningen som försäkringstagare.

Läs mer

Förskottsgaranti

Förskottsgarantin är en säkerhet till skydd för de som betalat förskott på insatser. I samband med ett så kallat förhandsavtal kan en förhandstecknare av bostadsrätt ibland lägga till en sådan ”handpenning” till föreningen. Förskottsgarantin tecknas av byggentreprenören för föreningens räkning i samband med om- eller nybyggnad av bostadsrättshus.

Läs mer

Projektförsäkring

Med projektförsäkring kan beställaren kontrollera och besluta försäkringsomfattning samt upphandling med de medförsäkrade parterna i projektet. Utökningar och tillägg till försäkringen blir då lättare att upphandla hos en försäkringsgivare.

Läs mer
Kontakter
Direktkontakt

Ring oss: 08-441 89 70
eller skicka ett mail till: info@brim.se