Mobilkran

Brim har ett nära samarbete med Svenska Mobilkranföreningen, branschorganisationen för företag med specialistkompetens inom alla typer av tunga lyft, som rekommenderar sina medlemmar att teckna mobilkran- och företagsförsäkring via Brim.

Brim har både en hög kompetens och lång erfarenhet vad gäller försäkringar för mobilkransföretagens verksamhet och kan därför ge snabb service och rådgivning kring de försäkringsprodukter som tagits fram för branschens specifika behov.

Hos Brim tecknas samtliga egendoms- och ansvarsförsäkringar genom en och samma försäkringsmäklare. Resultatet är en snabb samordning och tillförlitlig kostnadsöverblick över företagets alla försäkringar.

Läs mer nedan. Vänligen kontakta ansvarig mäklare för mer information.

Försäkringar inom mobilkran

Mobilkran- och företagsförsäkring

Brim har tillsammans med Svenska Mobilkranföreningen tagit fram en specialanpassad mobilkran- och företagsförsäkring. Försäkringen ger ett heltäckande skydd för både företagets mobilkranar och för verksamheten.

Läs mer

Motorfordonsförsäkring

Brim erbjuder motorfordonsförsäkring som tecknas i ett så kallat storkundsavtal med samlingsbevis. Registreringspliktiga fordon blir försäkrade per automatik enligt en förbestämd försäkringsplan och premien för tillkommande respektive utgående fordon regleras i samband med att försäkringen förnyas, en gång per år.

Läs mer

Utökad lyftansvarsförsäkring

Lyftansvarsförsäkring ingår i grundskyddet i företagsförsäkringen. För att tillfälligt höja försäkringsbeloppet, fyll i blanketten Offertförfrågan - Utökad lyftansvarsförsäkring

Läs mer
Kontakter
Direktkontakt

Ring oss: 08-441 89 70
eller skicka ett mail till: info@brim.se