Brim

EL

Brim har både en hög kompetens och lång erfarenhet vad gäller försäkringar för elföretag och kan därför ge snabb service och rådgivning kring de försäkringsprodukter som tagits fram för branschens specifika behov.

Hos Brim tecknas samtliga försäkringar genom en och samma försäkringsmäklare vilket ger en snabb samordning och tillförlitlig kostnadsöverblick över företagets alla försäkringar.

I Brims åtagande ingår även att tolka AF-delar samt ge råd och anvisningar i samband med anbudsgivning och kontraktsskrivning.

Läs mer om försäkringarna nedan. Vänligen kontakta ansvarig mäklare för mer information.

Tillbaka till Byggsektorn

Försäkringar inom el

Entreprenadförsäkring

Brim har tagit fram en specialanpassad entreprenad- och företagsförsäkring för elföretag. Försäkringen har en bredare omfattning och högre försäkringsbelopp än försäkringsbolagens standardprodukter och ger därför ett heltäckande skydd för företaget och dess verksamhet.

Läs mer

Fullgörandeförsäkring

Försäkring som säkerhet ger beställaren ett bättre skydd än traditionella bankgarantier. Detta innebär bland annat att försäkringen omgående kan tas i anspråk vid väsentligt kontraktsbrott oberoende av entreprenörens ekonomiska ställning.

Läs mer

Motorfordonsförsäkring

Brim erbjuder motorfordonsförsäkring som tecknas i ett så kallat storkundsavtal med samlingsbevis. Registreringspliktiga fordon blir försäkrade per automatik enligt en förbestämd försäkringsplan och premien för tillkommande respektive utgående fordon regleras i samband med att försäkringen förnyas, en gång per år.

Läs mer
Kontakter
Direktkontakt

Ring oss: 08-441 89 70
eller skicka ett mail till: info@brim.se