Bygg- och specialföretag

Brim har ett nära samarbete med Byggföretagen, byggsektorns bransch- och arbetsgivarorganisation. De rekommenderar alla sina medlemmar att teckna entreprenadförsäkringar och säkerheter, så kallad Fullgörandeförsäkring genom Brim.

Tillsammans med Byggföretagen har Brim utvecklat och uppdaterat försäkringsvillkor i takt med att lagar och branschavtal förändrats. Försäkringarna som Brim tillhandahåller har en bredare omfattning och högre försäkringsbelopp än försäkringsbolagens standardprodukter.

Hos Brim tecknas samtliga försäkringar genom en och samma kontaktperson. Resultatet är en snabb samordning och tillförlitlig kostnadsöverblick över samtliga skadeförsäkringar.

Tillbaka till utbud Byggsektorn

Försäkringar Inom bygg- och specialföretag

Entreprenadförsäkring

Vår entreprenadförsäkring ger ett heltäckande skydd för företagets verksamhet med en bredare omfattning och högre försäkringsbelopp än försäkringsbolagens standardprodukter.

Läs mer

Fullgörandeförsäkring

Försäkring som säkerhet ger beställaren ett bättre skydd än traditionella bankgarantier. Detta innebär bland annat att försäkringen omgående kan tas i anspråk vid väsentligt kontraktsbrott oberoende av entreprenörens ekonomiska ställning.

Läs mer

Motorfordonsförsäkring

Brim erbjuder motorfordonsförsäkring som tecknas i ett så kallat storkundsavtal med samlingsbevis. Registreringspliktiga fordon blir försäkrade per automatik enligt en förbestämd försäkringsplan och premien för tillkommande respektive utgående fordon regleras i samband med att försäkringen förnyas, en gång per år.

Läs mer
Kontakter
Direktkontakt

Ring oss: 08-441 89 70
eller skicka ett mail till: info@brim.se