Nordens tryggaste byggförsäkring

Brim är Nordens enda försäkringsmäkleri med specialinriktning på försäkringar för byggsektorn. Brim har utvecklat specifika försäkringsprogram som är anpassade för att täcka försäkringsbehoven inom byggsektorn i Sverige, Norge och Finland.

Brim granskar entreprenadkontrakt och tillhörande AF-delar i samband med anbudsgivning, kontraktsskrivning och vid tecknande av fullgörandeförsäkringar. Olika typer av avvikelser från bland annat branschöverenskommelser, som ofta varken är genomtänkta eller avsiktliga, kontrolleras av Brim och kostnadsbedöms eller förhindras med väsentliga besparingar som följd.

Brim biträder även försäkringstagaren i samband med inträffade försäkringsskador gentemot försäkringsgivaren.

Brim har ny försäkringsgivare från 1 juli 2019. Läs mer här

Anlita Brim redan i anbudsförarandet för effektivare anbudsprocesser!

KONTAKTA MÄKLARE FÖR BYGGSEKTORN