Återförsäkring

Brim arrangerar fakultativ samt treaty återförsäkring, både som Quota Share och Excess of Loss. Brim har omfattande erfarenhet från ”långsvansade” risker, överlåtelser och försäljning av ”stockar” samt retrocessioner. Brim förmedlar återförsäkringskapacitet från olika marknader såsom Lloyds, kontinental Europa, Bermuda m.m.

Brim är specialiserade inom återförsäkring av Kredit & Politiska risker, båda avseende köparkrediter, leverentörskrediter, projektfinansiering samt garantier. Brim arrangerar fakultativ kapacitet såsom kvotåterförsäkring samt treaty program på XoL / losses occuring alternativt Quota Share / underwriting år basis.

Brim genomför egen portföljmodellering med syfte att hitta rätt nivåer avseende självbehåll, försäkringsbelopp och premier.

Fredrik Enderlein, Ansvarig Återförsäkring
mobil +46 (0)733-51 98 76 e-post: fe@brim.se

Ralph Winkler, Reinsurance & Structuring
mobil +46 (0)707-68 53 73 e-post: rw@brim.se

Till Kontakt