Brim

Portföljtransfer – AmTrust Europe Limited – Brim

Till er som de senaste åren, via Brim, tecknat en fullgörandeförsäkring alternativt en förskott- eller insatsgarantiförsäkring hos försäkringsgivaren AmTrust Europe Limited ber vi er läsa igenom nedanstående information med tillhörande bilagor. AmTrust-koncernen har nu meddelat att det är nödvändigt att omstrukturera sin europeiska verksamhet för att fortsätta att erbjuda tjänster till sina europeiska försäkringstagare till…

Rekordhögt NKI

Tack till våra kunder som deltog och tog sig tid att svara på frågorna i vår marknadsundersökningen. Vi är mycket glada att se resultatet för NKI (Nöjd Kund Index) och som hamnar på en rekordhög nivå. Vi på Brim är lyhörda för responsen i undersökningen och tar till oss synpunkter på delar som vi kan…

Ny försäkringsgivare

Brim ingår nytt samarbete avseende Fullgörandeförsäkringar Brim har glädjen att meddela att vi från och med 1:a juli 2019 ingått ett långsiktigt samarbete med HDI Global Specialty SE avseende Fullgörandeförsäkring samt Förskott- och Insatsgarantiförsäkringar. För dig som befintlig kund innebär det inga större förändringar i övrigt men eventuella motförbindelser kan behöva uppdateras. Bland fördelarna kan…

Marknadsrapport 2019 – Credit and Political Risk Insurance (‘CPRI’)

Ny marknadsrapport för Kredit och Politisk Risk försäkring (eng CPRI) publicerad januari 2019. Utgåvan innehåller en kvantitativ bedömning av den kommersiella försäkringsmarknaden för Kredit och Politisk Risk försäkring och ersätter den tidigare upplagan från juli 2018. Rapporten finns som pdf här:

Privacy Notice

Brim är en del av internationella Gallagher och har tagit fram en ny integritetspolicy och den redogör för hur företaget samlar in och hanterar personuppgifter. För mer information: Privacy Notice – svensk version