Folksam ny försäkringsgivare avseende Entreprenadförsäkring

Brim är glada över att kunna presentera Folksam som ny huvudförsäkringsgivare för Entreprenadförsäkringen riktad till bygg-, anläggnings- och specialföretag med villkor och omfattning framtaget tillsammans med bransch- och arbetsgivarorganisationen Byggföretagen. Folksam försäkrar idag några av Sveriges största entreprenadbolag och har lång erfarenhet av att tillgodose entreprenörers behov av försäkringar. Brim har sedan tidigare ett gott samarbete med Folksam och är därför trygga med att utöka detta ytterligare. 

För dig som kund innebär detta inga förändringar i stort då det fortfarande är Brim som utfärdar försäkringshandlingar och sköter den löpande administrationen samt kontakten med försäkringsgivaren.   

Folksam ny huvudförsäkringsgivare för entreprenadförsäkring
gällande bygg-, anläggnings- och specialföretag