Portföljtransfer – AmTrust Europe Limited – Brim

Till er som de senaste åren, via Brim, tecknat en fullgörandeförsäkring alternativt en förskott- eller insatsgarantiförsäkring hos försäkringsgivaren AmTrust Europe Limited ber vi er läsa igenom nedanstående information med tillhörande bilagor.

AmTrust-koncernen har nu meddelat att det är nödvändigt att omstrukturera sin europeiska verksamhet för att fortsätta att erbjuda tjänster till sina europeiska försäkringstagare till följd av Brexit och efter utgången av den övergångsperiod som överenskommits mellan Storbritannien och EU. AmTrust vill härmed informera dig om att det föreslås att AmTrust Europe Limited (AEL) den 1 juli 2020 skall överföra sin verksamhet i det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (exklusive Storbritannien) (EEA30) till AmTrust International Underwriters DAC (AIU). Den verksamhet som överförs till AIU omfattar en försäkring (eller försäkringar) som du innehar eller hade hos AEL och/eller eventuella anspråk som du har gjort under eller i samband med de försäkringar som överförs.

Den föreslagna överföringen måste utföras i enlighet med Storbritanniens Financial Services and Markets Act 2000. Detta kräver att AmTrust får godkännande från High Court of England and Wales (Domstolen). En oberoende expert (Oberoende expert) har utsetts att skriva en rapport till Domstolen. En oberoende experten har bedömt effekten av den Föreslagna överföringen och har dragit slutsatsen att den inte kommer att påverka någon grupp av försäkringstagare negativt.

Brims bedömning är att detta inte kommer att ha någon effekt på aktuellt försäkringsskydd eller skadeärenden då flytten sker inom samma koncern och bolaget innehar samma finansiella rating A- (Excellent) från AM Best.

Det är ett krav för AmTrust att kontakta dig som en del av denna process och om du anser att du påverkas negativt av den Föreslagna överföringen har du rätt att göra invändningar och tillhörande skrivelser innehåller information om hur du gör det.

Vänligen tillse att kollegor som kan beröras av detta även får ta del av informationen.

Tveka inte att återkoppla till oss eller AmTrust vid eventuella frågor.

QA-Booklet_Swedish

Summary-of-Scheme

Summary-of-IE-Report_Swedish

Legal-Notice

Letter-to-Transferring-Policyholders-Swedish