Marknadsrapport 2019 – Credit and Political Risk Insurance (‘CPRI’)

Ny marknadsrapport för Kredit och Politisk Risk försäkring (eng CPRI) publicerad januari 2019. Utgåvan innehåller en kvantitativ bedömning av den kommersiella försäkringsmarknaden för Kredit och Politisk Risk försäkring och ersätter den tidigare upplagan från juli 2018. Rapporten finns som pdf här: