Marknadsrapport juli 2018 – Credit and Political Risk Insurance (‘CPRI’)

Här finns uppdaterad CPRI marknadsrapport publicerad juli 2018. Utgåvan innehåller en kvantitativ bedömning av den kommersiella försäkringsmarknaden för Kredit & Politisk Risk försäkring (CPRI) och ersätter den tidigare utgåvan från januari 2017.

Ladda ner bifogad pdf: Gallagher Structured Credit and Political Risk – Market Report – July 2018