Våra tjänster

Vi erbjuder en rad branschanpassade försäkringslösningar

GBR, Golvbranschens Riksorganisation

Produkter

Branschanpassad företagsförsäkring - Golvbranschen

Brim har tagit fram en företagsförsäkring för medlemsföretag inom Golvbranschens Riksorganisation.

Brim sköter all administration av försäkringen utom skadehantering som Wictorsson & Partners AB svarar för. I Brims åtagande ingår även att tolka AF-delar samt ge råd och anvisningar i samband med anbudsgivning och kontraktsskrivning. Brim biträder även medlemsföretagen i samband med inträffade försäkringsskador.

Motorfordonsförsäkring

Motorfordonsförsäkringen tecknas i ett storkundsavtal med så kallat samlingsbevis och fakturering sker en gång per år. Premien avseende tillkommande respektive utgående fordon regleras vid förfallodagen.

Försäkringen tecknas med styckepremie där premien baseras på var i landet försäkringen tecknas.

Även fordon som inte är registreringspliktiga, exempelvis borriggar och andra entreprenadmaskiner, kan enligt Trafikskadelagen behöva trafikförsäkring. Kontakta oss enligt nedan om du är osäker på om just ditt fordon behöver trafikförsäkring.