Anmälan av skada

I menyn nedan finns Skadeanmälningsblanketter. Skadan räknas som anmäld så snart blanketten har tagits emot av försäkringsgivaren. Om informationen behöver kompletteras så blir ni kontaktade av ansvarig skadereglerare.

Skadekontakt vid Fullgörandeförsäkring

Kontakt: claims@brim.se  (Obs! enbart gällande Fullgörandeförsäkring)

Vid klagomål 

Klagomål skall framföras till klagomålsansvarig. Klagomålet skall innehålla grund för klagomålet och kontaktuppgifter till klagande.

Klagomålsansvarig: Daniel Nyholm, chef Byggindustrin

Information om Distans- och hemförsäljningslagen som finns att läsa här